Spring blossoms

Many elderly people in Sweden are in good health and lead active lives. All Swedish citizens are entitled to a pension after they have stopped working

Spring blossoms

People can choose to start receiving their pension between the age of 61 and 67. The average retirement age today is 64.

Sankt Eriksgatan

Spring blossoms

OFFICE

null

Sankt Eriksgatan 2
3th floor

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se

www.viskogen.se

KUNGSHOLMEN

Credits:
Helena Wahlman/imagebank.sweden.se

Menu